O szkoleniu

Nowa akcyza na węgiel
Aspekty prawne i kwestie praktyczne związane z nowymi regulacjami4 września, w Dzienniku Ustaw, została opublikowana nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z jej zapisami, zmianie ulegną m.in. sposoby dokumentowania sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.

Co się zmienia?

Opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne wprowadza istotne modyfikacje dotyczące obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym również wyrobami węglowymi. Wprowadzanej nowelizacji ustawy akcyzowej będzie również towarzyszyć wiele zmian w przepisach wykonawczych.

Wśród nich warto w szczególności zwrócić uwagę na:

 • wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)
 • zmianę zakresu podmiotów zobligowanych do składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego
 • modyfikację zasad dokumentowania sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy
 • nowe zasady rozliczania akcyzy od ubytków wyrobów akcyzowych
 • nowe zasady przemieszczania niektórych wyrobów akcyzowych i monitorowania tych przemieszczeń za pomocą systemu teleinformatycznego
 • zmiany zasad prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych.

Ustawa obowiązuje już od 19 września 2018 r. i od tego dnia zmianie uległ m.in. zakres podmiotów zobligowanych do rejestracji dla celów akcyzy. Nie wszystkie jednak zmiany, określone ramami nowelizacji, weszły już w życie. Aby umożliwić przygotowanie do nowych obowiązków, data wejścia w życie wielu pozostałych przepisów została przesunięta na dzień 1 stycznia 2019 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać m.in. nowe zasady dokumentowania sprzedaży wyrobów węglowych.

Jakie ma to znaczenie dla wyrobów węglowych?

Wprowadzane modyfikacje i aktualizacje całkowicie zmienią zakres obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi. Największe zmiany dotkną przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą węgla kamiennego lub innych wyrobów węglowych.

Kupujący wyroby węglowe, aby skorzystać ze zwolnienia, będą zmuszeni stosować zupełnie nowe dokumenty. Zmieni się również moment ich wystawiania i zakres informacji, które trzeba będzie w nich podać.

Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce może oznaczać utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.

Co można zrobić?

Z myślą o potrzebach podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi przygotowaliśmy cykl szkoleń dedykowany tematyce zmian w akcyzie, adresowany zarówno do podmiotów sprzedających jak i zużywających wyroby węglowe.

W trakcie naszych szkoleń „Nowa Akcyza na Węgiel” będziemy koncentrować się wyłącznie na kwestiach istotnych z punktu widzenia podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi. Program szkolenia został przygotowany przez czołowych polskich ekspertów w dziedzinie akcyzy na wyroby węglowe.

O czym będziemy rozmawiać?

W pierwszej kolejności przedstawimy wszystkie najważniejsze informacje na temat systemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., w szczególności:

 • Zakres opodatkowania wyrobów węglowych akcyzą: Jakie wyroby podlegają opodatkowaniu? Czym jest cel opałowy, od którego zależy opodatkowanie wyrobów akcyzą? Jakie stanowisko w tym zakresie prezentują organy podatkowe?
 • Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami węglowymi: Kto uczestniczy w obrocie wyrobami węglowymi i czy będzie mieć z tego tytułu nowe obowiązki? Które podmioty muszą się rejestrować dla celów akcyzy? Jak nowelizacja wpłynie na zakres obowiązków rejestracyjnych po stronie podmiotów zajmujących się obrotem węglem?
 • Zasady obrotu wyrobami węglowymi: Jakie czynności są objęte akcyzą? W jaki sposób powinny być dokumentowane transakcje? Co warto sprawdzić przed realizacją transakcji?
 • Zwolnienia od akcyzy: W jakich przypadkach możliwe jest zastosowanie zwolnienia? Co się zmieni po wejściu w życie nowelizacji? Jakie są warunki skorzystania z poszczególnych zwolnień na gruncie znowelizowanych przepisów? Jakie ryzyka wiążą się z naruszeniem warunków?
 • Oświadczenie nabywcy wyrobów węglowych: Jak stosować aby uniknąć problemów? Z czego wynika zła reputacja tego dokumentu – analogia do oświadczeń nabywców lekkiego oleju opałowego.
 • Ubytki wyrobów węglowych: Jaki jest zakres opodatkowania ubytków wyrobów węglowych? Które ubytki mogą zostać objęte zwolnieniem od akcyzy? Co się zmieni w tym zakresie?
 • Ewidencje i deklaracje: Kto i kiedy musi składać deklarację dla akcyzy od wyrobów węglowych? Jakie ewidencje powinny prowadzić podmioty zajmujące się obrotem wyrobami węglowymi? Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja?

Poruszymy również wiele praktycznych zagadnień, w tym także problemów, które wynikają z podejścia organów podatkowych. Szkolenie będzie także doskonałą okazją do podzielenia się swoimi wątpliwościami oraz do wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z opodatkowaniem akcyzą wyrobów węglowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i udziału w nadchodzących wydarzeniach.

ŁUKASZ JANIGA

Kancelaria Layer-Janiga

Partner i współzałożyciel kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora paliwowo-surowcowego. Posiada ponad 11 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym ponad 8 lat w dziale prawno-podatkowym Deloitte. Odpowiadał za wdrożenia nowych regulacji u producentów oraz dystrybutorów węgla i koksu, a także w czołowych polskich grupach energetycznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów o tematyce prawno-podatkowej zarówno w ramach szkoleń indywidualnych jak i konferencji naukowych.

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami, a jednocześnie promuje ich działalność i reprezentuje ich interesy wobec władz samorządowych i państwowych. Obszary aktywności Izby obejmują:

 • Ochronę praw i interesów członków Izby;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania;
 • Działania promocyjne dla firm członkowskich;
 • Działalność informacyjne w zakresie ustaw związanych z branżą węglową itp.
 • Badania rynku i analizy rynkowe;
 • Współpracę z producentami (cykliczne spotkania z najważniejszymi producentami na rynku);
 • Kontakt ze środowiskiem, umożliwiający odnalezienie potencjalnych partnerów biznesowych oraz wymianę informacji: Walne Zgromadzenia Członków IGSPW, imprezy o wymiarze integracyjnym;
 • Szkolenia branżowe dla właścicieli oraz pracowników firm członkowskich;
Layer-Janiga sp. k.

Layer-Janiga sp. k.

Layer-Janiga sp. k. to dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawno-podatkowa, specjalizująca się w obsłudze m.in. podmiotów z sektora paliwowego i surowcowego. Świadczy kompleksowe wsparcie prawne oparte na doświadczeniu i specjalizacji branżowej. Kluczowym obszarem działania kancelarii są usługi zarządzania zgodnością i ryzykiem regulacyjnym. Kancelaria ponadto wspiera swoich klientów w trakcie kontroli oraz w sporach z organami na wszystkich etapach postępowania.