AgendaInformacje wprowadzające
Podsumowanie statusu prac legislacyjnych - co nas czeka od 1 stycznia 2019 r.?
Wyroby węglowe – czym są wyroby węglowe? jak rozumieć pojęcie celu opałowego, do którego odwołuje się ustawa?
Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami węglowymi – kto uczestniczy w obrocie? czym różnią się poszczególne kategorie podmiotów?
Pośredniczący podmiot węglowy – jak uzyskać status PPW? jakie obowiązki muszą spełniać PPW? czy każdy podmiot, który sprzedaje węgiel musi być PPW?

Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – jakie zdarzenia podlegają opodatkowaniu?
Zwolnienia od akcyzy – jakie zwolnienia przewidziane są w ustawie? kto może skorzystać ze zwolnienia? w jakich przypadkach można zastosować zwolnienie?
Nowe warunki stosowania zwolnienia od akcyzy – jakie są nowe wymagania dla dostawców węgla w zwolnieniu? jak przygotować się do wejścia w życie nowej regulacji? jakie wątpliwości i trudności mogą się pojawiać na gruncie nowych przepisów?
Nowe zasady obrotu wyrobami węglowymi – jak należy dokumentować sprzedaż wyrobów węglowych? czy i jakie dokumenty powinien przekazać nabywca?
Rozliczanie akcyzy od wyrobów węglowych – jak obliczyć kwotę akcyzy do zapłaty? w jakich przypadkach konieczne jest składanie deklaracji? jakie inne dokumenty trzeba składać do urzędu skarbowego?

12:15 - 12:35
Przerwa kawowa

Ubytki wyrobów węglowych – czym są ubytki wyrobów węglowych? w jakich przypadkach trzeba będzie zapłacić akcyzę od strat węgla? jakie są nowe zasady rozliczania akcyzy od ubytków?
Przykładowe problemy z akcyzą w obrocie wyrobami węglowymi – w jaki sposób można ich uniknąć? jak rozwiązać najczęściej spotykane problemy? jakie są możliwe konsekwencje?
Praktyka organów podatkowych – jakie podejście prezentują organy i sądy do najczęściej spotykanych przypadków? jak wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na dotychczasową praktykę?
Pozostałe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym i ich wpływ na podmioty zajmujące się obrotem węglem

14:00
Podsumowanie szkolenia

Informacje wprowadzające
Podsumowanie statusu prac legislacyjnych - co nas czeka od 1 stycznia 2019 r.?
Wyroby węglowe – czym są wyroby węglowe? jak rozumieć pojęcie celu opałowego, do którego odwołuje się ustawa?
Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami węglowymi – kto uczestniczy w obrocie? czym różnią się poszczególne kategorie podmiotów?
Pośredniczący podmiot węglowy – jak uzyskać status PPW? jakie obowiązki muszą spełniać PPW? czy każdy podmiot, który sprzedaje węgiel musi być PPW?

Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – jakie zdarzenia podlegają opodatkowaniu?
Zwolnienia od akcyzy – jakie zwolnienia przewidziane są w ustawie? kto może skorzystać ze zwolnienia? w jakich przypadkach można zastosować zwolnienie?
Nowe warunki stosowania zwolnienia od akcyzy – jakie są nowe wymagania dla dostawców węgla w zwolnieniu? jak przygotować się do wejścia w życie nowej regulacji? jakie wątpliwości i trudności mogą się pojawiać na gruncie nowych przepisów?
Nowe zasady obrotu wyrobami węglowymi – jak należy dokumentować sprzedaż wyrobów węglowych? czy i jakie dokumenty powinien przekazać nabywca?
Rozliczanie akcyzy od wyrobów węglowych – jak obliczyć kwotę akcyzy do zapłaty? w jakich przypadkach konieczne jest składanie deklaracji? jakie inne dokumenty trzeba składać do urzędu skarbowego?

12:15 - 12:35
Przerwa kawowa

Ubytki wyrobów węglowych – czym są ubytki wyrobów węglowych? w jakich przypadkach trzeba będzie zapłacić akcyzę od strat węgla? jakie są nowe zasady rozliczania akcyzy od ubytków?
Przykładowe problemy z akcyzą w obrocie wyrobami węglowymi – w jaki sposób można ich uniknąć? jak rozwiązać najczęściej spotykane problemy? jakie są możliwe konsekwencje?
Praktyka organów podatkowych – jakie podejście prezentują organy i sądy do najczęściej spotykanych przypadków? jak wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na dotychczasową praktykę?
Pozostałe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym i ich wpływ na podmioty zajmujące się obrotem węglem

14:00
Podsumowanie szkolenia

Informacje wprowadzające
Podsumowanie statusu prac legislacyjnych - co nas czeka od 1 stycznia 2019 r.?
Wyroby węglowe – czym są wyroby węglowe? jak rozumieć pojęcie celu opałowego, do którego odwołuje się ustawa?
Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami węglowymi – kto uczestniczy w obrocie? czym różnią się poszczególne kategorie podmiotów?
Pośredniczący podmiot węglowy – jak uzyskać status PPW? jakie obowiązki muszą spełniać PPW? czy każdy podmiot, który sprzedaje węgiel musi być PPW?

Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – jakie zdarzenia podlegają opodatkowaniu?
Zwolnienia od akcyzy – jakie zwolnienia przewidziane są w ustawie? kto może skorzystać ze zwolnienia? w jakich przypadkach można zastosować zwolnienie?
Nowe warunki stosowania zwolnienia od akcyzy – jakie są nowe wymagania dla dostawców węgla w zwolnieniu? jak przygotować się do wejścia w życie nowej regulacji? jakie wątpliwości i trudności mogą się pojawiać na gruncie nowych przepisów?
Nowe zasady obrotu wyrobami węglowymi – jak należy dokumentować sprzedaż wyrobów węglowych? czy i jakie dokumenty powinien przekazać nabywca?
Rozliczanie akcyzy od wyrobów węglowych – jak obliczyć kwotę akcyzy do zapłaty? w jakich przypadkach konieczne jest składanie deklaracji? jakie inne dokumenty trzeba składać do urzędu skarbowego?

12:15 - 12:35
Przerwa kawowa

Ubytki wyrobów węglowych – czym są ubytki wyrobów węglowych? w jakich przypadkach trzeba będzie zapłacić akcyzę od strat węgla? jakie są nowe zasady rozliczania akcyzy od ubytków?
Przykładowe problemy z akcyzą w obrocie wyrobami węglowymi – w jaki sposób można ich uniknąć? jak rozwiązać najczęściej spotykane problemy? jakie są możliwe konsekwencje?
Praktyka organów podatkowych – jakie podejście prezentują organy i sądy do najczęściej spotykanych przypadków? jak wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na dotychczasową praktykę?
Pozostałe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym i ich wpływ na podmioty zajmujące się obrotem węglem

14:00
Podsumowanie szkolenia