Aktualności2018-12-17

Kolejne szkolenia już w styczniu

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych szkoleń - zarówno z cyklu "Normy Dla Węgla" jak i "Nowa Akcyza Na Węgiel". W 9 szkoleniach "Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych", 3 szkoleniach "Nowa akcyza na węgiel" oraz w jednym szkoleniu dedykowanym łączącym oba tematy wzięło łącznie udział 420 przedsiębiorców - reprezentantów ponad 220 firm zajmujących się obrotem paliwami stałymi, w szczególności węglem kamiennym.


Warto pamiętać, że nowe regulacje i rozporządzenia w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych (które weszły w życie 4 listopada 2018 ) wprowadziły:

  • - bardzo restrykcyjne normy jakości dla wielu rodzajów paliw stałych
  • - ograniczenia dotyczące możliwości wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających określonych warunków lub norm jakościowych
  • - systemu kontroli i monitorowania jakości paliw stałych, realizowanego przez PIH oraz Urzędy Celno-Skarbowe
  • - wysokie kary (finansowe i ograniczenia wolności) za naruszenie przepisów ustawy.

Natomiast w przypadku akcyzy niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce może oznaczać utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.

Dla tych Państwa, którzy dotąd nie brali udziału, a chcą skorzystać z praktycznej wiedzy w kwestii prawnych aspektów związanych z nowym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz zmianami w akcyzie, przygotowaliśmy dwa kolejne szkolenia w styczniu 2019.


REJESTRACJA:
Akcyza Na Węgiel: www.akcyzanawegiel.pl/rejestracja.php
Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych: www.normydlawegla.pl/rejestracja.php

2018-09-20

Wejście w życie nowych regulacji

19 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Tego też dnia zaczęły obowiązywać niektóre ze zmian przewidzianych w tej ustawie - w tym m.in. regulacja dotycząca obowiązku rejestracji dla celów akcyzy podmiotów wykorzystujących wyroby objęte stawką 0 zł. Pozostałe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Nowe regulacje zmieniają m.in. sposób dokumentowania dostaw wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy, co wiążę się m.in z koniecznością odpowiedniego przygotowania procedur czy dostosowania stosowanych wzorów dokumentów. Warto już teraz zapoznać się z nowymi przepisami, by uniknąć trudności i negatywnych konsekwencji w przyszłości. W szczególności zachęcamy do wzięcia udziału w naszym cyklu szkoleń, w trakcie których omówimy wprowadzane przepisy oraz ich konsekwencje dla podmiotów z branży węglowej. Szkolenie będzie także doskonałą okazją do przypomnienia sobie regulacji z zakresu opodatkowania wyrobów węglowych akcyzą oraz wymiany praktycznych doświadczeń w stosowaniu tych przepisów.

2018-09-04

Publikacja nowelizacji w Dzienniku Ustaw

4 września 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Warto pamiętać, że część nowych regulacji wejdzie w życie już z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw - oznacza to, że niektóre ze zmian przewidzianych w ustawie zacznie obowiązywać już 19 września 2018 r.

Dotyczy to w szczególności zmiany zakresu podmiotów zobowiązanych do składania zgłoszeń rejestracyjnych dla celów podatku akcyzowego.

2018-08-08

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym podpisana przez Prezydenta

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w dniu 7 sierpnia 2018 r. została podpisana przez Prezydenta RP i przekazana do publikacji z Dzienniku Ustaw.

Pragniemy przypomnieć, że uchwalona nowelizacja zmienia m.in. zasady dokumentowania sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy oraz sposób rozliczania akcyzy od ubytków wyrobów akcyzowych. Co istotne, zmianie ulegnie również zakres podmiotów zobowiązanych do składania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy oraz dane wskazywane w tym zgłoszeniu.

Część nowych regulacji wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2019 r. jednakże niektóre przepisy zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem podpisanej ustawy (tu link do naszej wiedzy).

2018-07-28

Nowe regulacje przyjęte przez Senat bez poprawek

Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2018 r przedmiotem obrad Senatu była m.in. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. W trakcie obrad Senat przyjął nowe regulacje bez poprawek. Oznacza to, iż ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu przez Prezydenta RP, który ma 21 dni na złożenie podpisu (lub zgłoszenie swojego weto lub złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego).

Przyjęta nowelizacja przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Równocześnie dla szeregu nowych regulacji przesunięto termin ich wejścia w życie na 1 stycznia 2019 r. - dotyczy to w szczególności nowych zasad dokumentowania sprzedaży wyrobów węglowych oraz elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

2018-07-21

Nowelizacja ustawy akcyzowej uchwalona

20 lipca 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nowe regulacje zakładają m.in. zastąpienie dotychczasowych papierowych dokumentów dostawy, dokumentami elektronicznymi (tzw. e-DD). Ponadto wprowadzono odrębne wymagania dokumentacyjne dla dostawy wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. Uchwalona ustawa przewiduje również zmianę zasad opodatkowania akcyzą ubytków wyrobów węglowych oraz dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych dla celów podatku akcyzowego.

Ustawa została przekazana do dalszych prac w Senacie, który może wnieść poprawki lub przyjąć ją w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.